Contacteer ons »

Wat is oedeemtherapie?

Oedeem is een abnormale opstapeling van vocht in de weefsels. De drainage van het lymfevocht in ons lichaam kan bemoeilijkt worden door een aangeboren of verworven slechte werking van het lymfestelsel (= lymfoedeem), een slechte werking van bloedvatenstelsel (= veneus oedeem) of door een extra vorming van afvalproducten, vaak veroorzaakt door ziekte, stress of ongeval. Bij een overmatige opstapeling van vetcellen spreekt men echter van lipoedeem.

De behandeling van het overmatig vocht bestaat uit de volgende aspecten: manuele lymfedrainage, educatie, compressietherapie (bestaande uit zwachtels en steunkousen), lymfetaping, oefentherapie, huidzorg en evaluatie.

Manuele lymfedrainage

Manuele lymfedrainage is een zachte techniek, met de handen uitgevoerd. Deze techniek stimuleert de lymfebanen en lymfeknopen om zo het zichtbare of onzichtbare oedeem sneller af te voeren. Eveneens is het doel de immuniteit te verhogen, stress te verlagen en het hormoonstelsel te optimaliseren.

Het educatieve luik bestaat uit informatie geven omtrent het oedeem zelf, risicofactoren, preventie en zelfmanagement (namelijk het aanleren van zelf-windelen, zelf-drainage, zelf-oefeningen, zelf-huidzorg en zelf-evaluatie).

Compressietherapie

In sommige gevallen, zoals bij uitgesproken oedemen, is aanvullende compressietherapie aangewezen. Door middel van druk aan te brengen op het lidmaat wordt het lymfetransport gestimuleerd. Compressietherapie bestaat uit windelen en compressiekousen. Het objectief van windelen is een maximale reductie van het vocht en een optimale wondheling.

Tevens wordt er gedurende een korte periode gezwachteld ter voorbereiding van de maatname van de compressiekous. De compressiekous bestaat in verschillende sterktes, afhankelijk van het type oedeem en de plaats van het oedeem. De kous zorgt ervoor dat het volume van het lidmaat behouden wordt en men op deze manier een verdere toename van het oedeem kan verhinderen.

Windelen kan zowel met traditionele niet-klevende en niet-elastische windels, als met klevend materiaal of siliconen windels.

Lymfetape

Lymfetape is een andere methode die gebruikt wordt om het vocht sneller af te voeren. Deze is gebaseerd op het liftende effect van de tape op de huid.

Pneumatisch compressietoestel

Hiernaast beschikken we ook over een pneumatisch compressietoestel. De lymfamat is een toestel dat aanvullend gebruikt wordt bij oedeempatiënten. De status na een varicectomie is ook een belangrijke indicatie om dit pressotherapietoestel in de praktijk aan te wenden.

Oefentherapie

Oefentherapie omvat mobiliserende en spierversterkende oefeningen, liefst gecombineerd met compressiemateriaal en ademhalingsoefeningen. Door middel van oefeningen stimuleert men het lymfetransport en verbeteren spierkracht, spieruithouding, functionaliteit en levenskwaliteit.

Huidzorg

De oedeemtherapie omvat ook huidzorg. Men wil hiermee de toestand van de huid behouden/ verbeteren en het optreden van infecties vermijden. Hydraterende crème en preventieve maatregelen spelen hierbij een belangrijke rol.

Op regelmatige tijdstippen wordt het oedeemvolume geëvalueerd en opgemeten via gestandaardiseerde methoden.

Behandelbare klachten

  • lymfoedeem
  • veneus oedeem
  • post-operatieve zwellingen
  • verstuikingen
  • bloeduitstortingen

Blijf niet zitten met pijn of vragen! Contacteer ons.