Contacteer ons »

Hoe gaan we te werk?

1. Anamnese

De eerste afspraak start met een intake gesprek. De ontwikkeling van het kind wordt in kaart gebracht; zowel de problemen en bezorgdheden, als de dingen die wél goed verlopen.

2. Observatie

Nadien volgt een eerste observatie: Hoe verloopt het spontaan bewegen? Hoe verloopt het uitlokken van bewegingen? Kan het kind eenvoudige opdrachten uitvoeren en wat is de kwaliteit daarvan?

3. Testen

Indien nodig, volgt er een onderzoek met gestandaardiseerde testen waarbij de motoriek, de visuele waarneming en het ruimtelijk inzicht wordt bekeken. Zo kunnen we gemakkelijker een vergelijking maken met leeftijdsgenootjes. Ook in kader van terugbetaling door het ziekenfonds, kan een gestandaardiseerde test noodzakelijk zijn.

4. Therapie

Dan pas kan de juiste behandeling ingesteld worden, individueel aangepast aan de noden van het kind. De therapie wordt voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd. Hoe het kind reageert op de interventie van de therapeut, is een doorslaggevende factor voor therapie.

De ouders spelen een belangrijke rol tijdens therapie, het zijn immers de ouders die hun kind het beste kennen! Nauwe betrokkenheid van hen is ook nodig om de thuisoefeningen goed uit te voeren.

Indien nodig, wordt ook de omgeving op de hoogte gebracht, zoals de school, andere hulpverleners of betrokkenen van de vrijetijdsbesteding.

Dit alles om het therapie-effect te optimaliseren, sneller te automatiseren en het geleerde ook buiten de therapiesetting in te zetten.

Blijf niet zitten met pijn of vragen! Contacteer ons.