Contacteer ons »

Bij Kinepunt Oudegem kun je terecht voor de volgende vormen van kinderkinesitherapie

Ontwikkelingsstimulatie

Deze therapie wordt vooral gebruikt bij baby’s die stimulatie nodig hebben in hun ontwikkeling. Er worden specifieke oefeningen gebruikt om de baby te stimuleren tot het rechthouden van het hoofd, omrollen, zitten, kruipen, rechttrekken en lopen.

Psychomotoriek

Psychomotorische therapie richt zich eerder tot de kleuter en het kind van de lagere school, die problemen heeft met grove motoriek, fijne motoriek, grafomotoriek (overgang tot schrijven), schrijfmotoriek, lateralisatie (ontwikkelen van de voorkeurshand), visuele perceptie, visuomotoriek, visueel ruimtelijke vaardigheden of kennis van lichaamsschema.
Therapie richt zich op àlle aspecten die het kind typeren, waarbij beweging het uitgangspunt is en tevens het middel om naast het verbeteren van de motoriek ook het cognitieve en het emotionele te beïnvloeden.

Bobath therapie

Bobath therapie helpt kinderen met een psychomotorische vertraging, maar vooral kinderen met Cerebral Palsy (CP). Het doel bij Bobath is het normaliseren van de spiertonus of spierspanning via beweging, gewichtstransfers, positionering en tapping, om zo de houdingscontrole te verbeteren die het kind in essentie mist. Het kind leert wat ‘normaal’ bewegen is en kan zo meer aangepaste bewegingspatronen leren kennen en functioneler worden binnen zijn omgeving.

Hoe jonger het kind, hoe meer het zenuwstelsel zich kan aanpassen. Dus hoe vroeger de interventie, hoe beter.

CP kinderen die niet behandeld worden, krijgen vaak bijkomende problemen zoals misvormingen en contracturen. Preventie hiervan is noodzakelijk.

Ademhalingskinesitherapie

De ademhalingskinesitherapie richt zich tot baby’s en kinderen met chronische of steeds terugkerende luchtweginfecties. Via thoraxaandrukkingen en bouncing worden slijmen gecentraliseerd in de longen, zodat deze gemakkelijker opgehoest kunnen worden.

Bij sommige kinderen is het nodig om hulpmiddelen in te schakelen zoals een flutter of PEP (Positive Expiratory Pressure) om de luchtwegen open te houden.

Indien nodig, kan advies rond correcte neusspoelingen gegeven worden.

Thoraxaandrukkingen

De therapeut omvat de borstkas met beide handen en bouwt tijdens het in- en uitademen de druk geleidelijk op om een betere uitademing en dus evacuatie van slijmen te bevorderen.

Bouncing

De therapeut beweegt ritmisch op en neer op een zitbal met het kind op de schoot, de onderarmen en handen omsluiten de borstkas van het kind. De toenemende druk op de thorax versterkt de neerwaartse beweging en dus uitademing van het kind, waardoor slijmen gecentraliseerd en nadien makkelijker opgehoest kunnen worden.

Blijf niet zitten met pijn of vragen! Contacteer ons.