Contacteer ons »

Welke diagnoses behandelen we?

DCD

Developmental Coordination Disorder (DCD) verwijst naar kinderen die problemen hebben met de coördinatie van motorische taken zoals aan- en uitkleden, tekenen, fietsen,… waarbij vooral opvalt dat de taak onhandig, traag of onnauwkeurig verloopt. Het ene kind heeft vooral problemen met de fijne motoriek (zoals schrijven, knippen,…), het andere kind heeft vooral problemen met de grove motoriek (zoals stappen, lopen,…).

DCD verdwijnt niet, het doel is er leren mee omgaan.

Autisme of ook autismespectrumstoornis (ASS)

Autisme is een ontwikkelingsstoornis waarbij de informatieverwerking in de hersenen “anders” verloopt. Dit uit zich in gedragsveranderingen, waarbij vooral afwijkingen zichtbaar zijn in sociale interactie, zowel verbale als non-verbale communicatie, en verminderde flexibiliteit in denken en handelen.

Autisme kan je niet zien. Het is enkel het veranderde gedrag dat voor de buitenwereld opvalt. ASS uit zich op verschillende manieren. De therapie wordt dan ook individueel opgesteld.

ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is een ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door overmatige beweeglijkheid, concentratiestoornissen, onoplettendheid en impulsief gedrag. Deze kinderen kunnen moeilijk stilzitten, zijn snel afgeleid, hebben problemen om aanwijzingen op te volgen,… We spreken pas van ADHD als het functioneren thuis of op school er ernstig onder lijdt, gedurende ten minste zes maanden.

CP

Cerebral Palsy (CP) beschrijft kinderen met een hersenverlamming, ontstaan tijdens de zwangerschap, bij de bevalling of kort na de bevalling (voor de leeftijd van 2 jaar). Deze kinderen hebben ernstige spierspanningen (problemen met de tonus van de spieren), coördinatiestoornissen en problemen met het op elkaar afstemmen van spieren om een beweging mogelijk te maken. Er zijn ook vaak geassocieerde beperkingen zoals taalproblemen, problemen met het zicht,… waardoor deze aandoening zeer complex is.

Luchtweginfecties

Infecties van de luchtwegen komen vaak voor bij kinderen. Meestal gaat het om een onschuldig virus zoals een verkoudheid, griep of RSV, met weliswaar lastige symptomen zoals hoesten, koorts, pijn, een ziek gevoel en een verstopte neus. Soms worden de klachten erger: oorpijn, een krakend geluid in de longen, een piepende ademhaling. Al deze klachten worden veroorzaakt door aanwezigheid van slijmen, al dan niet hoorbaar. Ademhalingskinesitherapie heeft als doel de symptomen onder controle te krijgen, door middel van het evacueren van slijm. Zo wordt ademen weer mogelijk!

Blijf niet zitten met pijn of vragen! Contacteer ons.