Contacteer ons »

Kinderkinesitherapie 

Kinderkinesitherapie is een specialisatiedomein binnen de kinesitherapie die gericht is op het motorisch functioneren van het kind. Door te bewegen en te exploreren gaan kinderen zich ontwikkelen op fysiek, emotioneel en psycho-sociaal vlak. Bij de meeste kinderen verloopt deze ontwikkeling automatisch, spelenderwijs, zonder dat er interventie nodig is. Echter sommige kinderen vertonen een vertraging in hun ontwikkeling, soms reeds zichtbaar op zuigelingenleeftijd, soms pas op kleuterleeftijd, of zelfs op latere leeftijd. Deze kinderen hebben een duwtje nodig.

Diagnoses

Therapievormen

Werkwijze

Blijf niet zitten met pijn of vragen! Contacteer ons.